Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Kế hoạch 1975/KH-STC ngày 5/4/2024 được ban hành với nhằm đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện trách nhiệm công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính của đội ngũ CBCC Sở Tài chính, nhất là trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trách nhiệm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, công việc của tổ chức, người dạn, doanh nghiệp; đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, rà soát những thuận lợi, khó khăn kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các phòng thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính của CBCC, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức; thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra qua hệ thống công nghệ thông tin quản lý tiếp nhận hồ sơ TTHC để kịp thời đôn đốc CBCC và các phòng thực hiện đúng thời hạn.​

Đối tượng kiểm tra:

Các phòng thuộc Sở: trong năm kiểm tra ít nhất 70% các phòng chuyên môn thuộc sở (tương đương kiểm tra ít nhất 5/7 phòng).

Cán bộ công chức và người lao động. 

​​Thời gian kiểm tra: từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024.

Hình thức kiểm tra:

  • Kiểm tra theo kế hoạch: có thông báo lịch cụ thể, kiểm tra toàn bộ nội dung của Kế hoạch và có Biên bản kiểm tra.
  • Kiểm tra đột xuất: thực hiện thường xuyên trong năm, không báo trước thời gian, địa điểm đơn vị kiểm traMai Trần Cát Tường

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​