Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 08/4/2024, Sở Tài chính Đồng Nai có công văn số 2010/STC-NSNN công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Thực hiện thu ngân sách Quý I năm 2024

1.1 Về thu ngân sách: tổng thu cân đối NSNN thực hiện đến ngày 31/03/2024 là 15.824 tỷ đồng, đạt 28% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 103% so với cùng kỳ. Trong đó:

a. Thu nội địa: là 11.448 tỷ đồng, đạt 30% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 104% so với cùng kỳ. (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất 528 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 359 tỷ đồng thì thu nội địa là 10.559 tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 108% so với cùng kỳ).

b. Thu xuất nhập khẩu: là 4.376 tỷ đồng, đạt 25% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 102% so cùng kỳ.

2. Thực hiện chi ngân sách Quý I năm 2024

2.1. Về chi cân đối ngân sách địa phương: thực hiện đến ngày 31/03/2024 là 4.438 tỷ đồng, đạt 15% so với dự toán đầu năm và đạt 120% so với cùng kỳ. Trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển: là 1.189 tỷ đồng, đạt 09% so với dự toán đầu kỳ và đạt 113% so với cùng kỳ.

b. Chi thường xuyên: là 3.249 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán đầu năm và đạt 122% so với cùng kỳ.

         Nhìn chung, về cơ bản thực hiện thu chi ngân sách địa phương quý I năm 2024 các cấp ngân sách vẫn đảm bảo cân đối được nguồn tồn quỹ trong việc điều hành và quản lý ngân sách. 

2010_stccongkhaiquyi.pdf

2010_th2024q1b59tt34375signed.pdf

2010_th2024q1b60tt34375signed.pdf

2010_th2024q1b61tt34375signed (1).pdf

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​