• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 10741/UBND-THNC ngày 11/10/2022 chỉ đạo, hướng dẫn một số nội dung sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính
Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022 trong đó quy định số hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023. Để việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú được bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và đơn giản hóa thủ tục hành chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố:

- Từ ngày 01/01/2023, căn cứ vào thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, Số định danh cá nhân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư để xác định nơi cư trú của công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự thay cho việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú;không yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thành phố tổng hợp gửi về Công an tỉnh để được hướng dẫn xử lý.

2. Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc quá trình triển khai thực hiện Điều 38, Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát để đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin hệ thống để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật do Trung ương ban hành trong lĩnh vực triển khai định danh và xác thực điện tử.

5. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh) chủ trì, theo dõi tham mưu UBND tỉnh công bố sửa đổi bộ thủ tục hành chính; tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính có yêu cầu nộp bổ sung các giấy tờ ngoài quy định của thủ tục hành chính hoặc bố sung các loại giấy tờ mà có thể sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư để xác định nơi cư trú của công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.​

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​