• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Thông báo kết quả đánh giá công vụ đối với các sở, ban, ngành và địa phương trong lĩnh vực tài chính năm 2022

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Thực hiện theo công văn số 1152/SNV-TCCQ ngày 07/04/2022 của Sở Nội vụ về triển khai Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Ngày 19/05/2022, Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 2757/STC-VP về thông báo tiêu chí đánh giá công vụ đối với các Sở, ban, ngành và địa phương trong lĩnh vực tài chính năm 2022 và các năm tiếp theo. Sở Tài chính đã kiểm tra, rà soát, đánh giá và tổng hợp công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính năm 2022.

Đề nghị các đơn vị kiểm tra có ý kiến đối với các nội dung đánh giá còn thiếu, chưa phù họp, chưa chính xác, các ý kiến phản hồi gửi về Sở Tài chính chậm nhất trong ngày 15/11/2022. Sau thời gian nêu trên, nếu các đơn vị không có văn bản phản hồi xem như thống nhất kết quả dự thảo đánh giá.


Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​