Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chi cho Hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Kế hoạch 15301/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc chuyên chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Ngày 03/03/2020, Sở Tài chính đã có hướng dẫn số 914/STC- TCHCSN về việc sử dụng kinh phí để thực hiện hợp đồng đối với người lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Qua quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc đồng thời tiếp thu ý kiến của Kiêm toán Nhà nước, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở ngành chuyên môn, xây dựng và ban hành hướng dẫn 4793/STC-TCHCSN ngày 21/7/2021 về việc nguồn kinh phí để thực hiện hợp đồng đối với người lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, theo đó:​ 

        Đối với cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên thì nguồn kinh phí để thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP do ngân sách nhà nước đảm bảo và được phân bổ cho các đơn vị trong nguồn kinh phí không thường xuyên (nguồn 12). Đơn vị sử dụng nguồn kinh phí này để chi trực tiếp cho người lao động gồm chế độ lương, phụ cấp các khoản đóng góp theo lương, chế độ trợ cấp, công tác phí, làm việc ngoài giờ, thu nhập tăng thêm, chế độ thưởng trong những ngày Lễ, tết và các chế độ khác khuyến khích đối với người lao động ...theo Văn bản số 132/SNV-QLBC&CCVC ngày 15/01/2020 của Sở Nội vụ, Văn bản số 1697/LĐTBXH-CSLĐ ngày 12/04/2021 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội. Trường hợp Thủ trưởng đơn vị quyết định hỗ trợ thêm tiền cho HĐ 161 các nội dung như công tác phí, tiền thưởng lễ, tết, cơm trưa.... từ nguồn kinh phí thường xuyên (nguồn 13) thì cần phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sử dụng lao động.

          Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí chi hoạt động thường xuyên thì nguồn kinh phí để thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được cân đối từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên cho đơn vị (Nguồn 13) th​eo phương án tự chủ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn thu hợp pháp khác tại đơn vị. Thủ trưởng đơn vị quyết định mức lương, phụ cấp các khoản đóng góp theo lương, chế độ trợ cấp, công tác phí, làm việc ngoài giờ, thu nhập tăng thêm, chế độ thưởng trong những ngày Lễ, tết và các chế độ khác khuyến khích đối với người lao động...theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại công văn số 132/SNV-QLBC&CCVC và Văn bản số 1697/LĐTBXH-CSLĐ ngày 12/04/2021 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội. Các nội dung chi và mức chi cần được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị​.
Đính kèm văn bản số 4793/STC-HCSN Huong_dan_thay_the.pdf4793.pdf

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​