Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường trách nhiệm công vụ trong cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

​Ngày 04-4, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn dẫn đến người dân và doanh nghiệp còn phản ánh.
Để khắc phục,Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực chất, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Chấn chỉnh, quán triệt trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chỉ đạo của cấp trên; khắc phục dứt điểm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không dám làm dẫn đến tình trạng việc trả, dừng hồ sơ, trễ hạn kéo dài;
Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định.
Trong phối hợp để giải quyết công việc, chỉ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết; cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc;
Bên cạnh đó, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính; kết quả thanh tra, kiểm tra công vụ phải được sử dụng để đánh giá công vụ, chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương.

Lê Hữu Ninh

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​