• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Công văn số 372/BTC-QLKT ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BTC công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (sau đây gọi là VPSAS) đợt 1, bao gồm các chuẩn mực sau: Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”; Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”. 

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định nêu trên, một số đơn vị có ý kiến trao đổi về phương án áp dụng VPSAS. Về nội dung này, Bộ Tài chính có Công văn số 372/BTC-QLKT ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Sở Tài chính triển khai Công văn nêu trên đến các đơn vị nghiên cứu thực hiện.​

372-BTC-QLKT.pdf372-BTC-QLKT.pdf

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​