• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THU CHI NGÂN SÁCH ĐẾN NGÀY 14/8/2022


 - Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến ngày 14/8/2022 là: 42.537 tỷ đồng, đạt 77% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Gồm:

+ Thu nội địa: 27.171 tỷ đồng, đạt 70% dự toán. Trong đó: thu tiền sử dụng đất: 3.610 tỷ đồng, đạt 144% dự toán; Thu xổ số kiến thiết: 989 tỷ đồng, đạt 62% dự toán

+ Thu xuất nhập khẩu: 15.366 tỷ đồng, đạt 93% dự toán.

- Thực hiện chi cân đối ngân sách địa phương tính đến ngày 14/8/2022 là: 11.994 tỷ đồng, đạt 53% dự toán đầu năm và đạt 48% dự toán điều chỉnh. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối của ngân sách tỉnh là: 3.616 tỷ đồng, đạt 42% dự toán giao đầu năm và đạt 40% dự toán điều chỉnh.

+ Chi thường xuyên là: 7.627 tỷ đồng, đạt 56% dự toán giao đầu năm và đạt 53% dự toán điều chỉnh.

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​