• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Thông báo tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

​               Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, người dân biết việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính như sau:

1.  Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính:

SỐ

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

I

Lĩnh vực Tin học và thống kê tài chính

 

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

4

II

Lĩnh vực Quản lý giá

 

2

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

4

3

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

4

III

Lĩnh vực Quản lý công sản

 

4

Quyết định điều chuyển tài sản công

4

5

Quyết định thanh lý tài sản công

4

6

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

4

7

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

4

8

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

4

9

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

4

10

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

4

11

Quyết định bán tài sản công

4

12

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

4

13

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

4

14

Quyết định tiêu huỷ tài sản công

4

15

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại

4

16

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

4

17

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

4

18

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

4

19

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

4

20

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

4

21

Mua quyển hóa đơn

3

22

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

4

23

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

4

24

Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

4

2. Việc tiếp nhận hồ sơ: được thực hiện qua hình thức trực tuyến trên Cổng dịch công tỉnh Đồng Nai. Đề nghị các cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ trực tuyến đến Sở Tài chính tại địa chỉ www.dichvucong.dongnai.gov.vn

3. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Tất cả hồ sơ sau khi hoàn thành Sở Tài chính sẽ trả kết quả qua Hệ thống trục liên thông tỉnh (đối với các đơn vị, cơ quan nhà nước); trả qua email hoặc dịch vụ bưu chính công ích đối với các đơn vị khác. Trường hợp đơn vị chọn trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, khi đăng ký nộp hồ sơ cần chọn hình thức trả kết quả là qua dịch vụ bưu chính công ích.

Riêng đối với Thủ tục Mua quyển hóa đơn, nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính (Số 42 đường Cách mạng tháng Tám, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

          Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết. 

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​