• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Tiếp tục quán triệt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày 10/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1991/UBND-KGVX về tiếp tục quán triệt, triển khai các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhiệm vụ, công vụ năm 2023

Trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra giám sát thực hiện để xây ra tình trạng phản ánh, vi phạm. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương:

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; trong năm 2023 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ;

- Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Văn bản số 3850-CV/TU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về không sử dụng rượu, bia trước, trong ngày, giờ làm việc; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấp hành, trường hợp phát hiện vi phạm tiến hành xử lý nghiêm theo quy định;

- Phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định liên quan kỷ luật, kỷ cương hành chính; thể hiện vai trò lãnh đạo, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành, bảo đảm sự chuẩn mực và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, tham mưu;

- Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ của người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc không tiếp dân, không giải quyết hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp.​

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​