Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đề nghị thông báo giá tư vấn thẩm định giá tài sản

​Thực hiện Văn bản số 14061/UBND-KTNS ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép; văn bản số 6655-CV/TU ngày 22/01/2024 của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung đề nghị của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Sở Tài chính đề nghị các Doanh nghiệp Thẩm định giá cung cấp báo giá tư vấn thẩm định giá tài sản Gói thầu số 1: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay thuộc Gói thầu mua sắm tập trung năm 2022 (theo danh mục đính kèm), thời điểm thẩm định giá tại quý II năm 2022. Các báo giá đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/4/2024. 

Sở Tài chính đề nghị các Doanh nghiệp Thẩm định giá quan tâm cung cấp báo giá.

​​2076_4denghithamdinhgiagtmsttnam.pdf

1238ubnd_danhmucmua_sam_taptrung2022165 (1).pdf

Lê Hữu Ninh

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​