Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2024/QĐ-UBND BAN HÀNH NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2024 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 18/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, mục đích ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng nhằm xác định rõ nhu cầu về số lượng, chủng loại trang bị tài sản, phát huy năng suất sử dụng tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý; Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh để bổ sung các phụ lục vào Điều 1 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý.

Đối với lĩnh vực y tế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại các Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND. Trong thời gian qua, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu ban hành tiêu chuẩn, định mức liên quan ngành y tế, giáo dục và đào tạo đã được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Trang thiết bị liên quan ngành y tế và giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu, tuy nhiên trong quá trình tổng hợp ý kiến để trình Ủy ban nhân dân tỉnh chưa được thực hiện kịp thời, nhất là trong lĩnh vực y tế cần phải nhanh chóng để phục vụ khám chữa bệnh. Sau khi Sở Tài chính gửi góp ý dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến thống nhất, nhằm đảm bảo việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị được thực hiện đúng tiến độ, kịp thời cho đơn vị sử dụng tài sản.

Trong thời gian qua, trong quá trình thực hiện, có một số tài sản phát sinh tại các cơ quan, đơn vị chưa đăng ký kịp thời dẫn đến chưa được ban hành. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải đăng ký bổ sung ban hành tiêu chuẩn, định mức, như vậy đã ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với các đơn vị có chuyên ngành đặc thù riêng như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... Thêm vào đó, một số đơn vị có nhu cầu thay đổi thông số kỹ thuật, cấu hình máy móc, thiết bị so với khi đăng ký ban đầu; thay đổi số lượng tài sản.

Từ lý do trên, để kịp thời trang bị tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt công việc được giao, trang bị thay thế các tài sản đã lỗi thời để phù hợp với công nghệ mới, góp phần nâng cao tránh nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc trang bị tài sản công, chịu trách nhiệm đối với máy móc, thiết bị tài sản chuyên dùng tại đơn vị mình, từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm của cán bộ công chức, người lao động, sử dụng tài sản có hiệu quả hơn. Việc phân cấp thẩm quyền cho các cơ quan, đơn vị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Văn bản số 256/HĐND-VP về việc cho ý kiến về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2024.

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 256/HĐND-VP ngày 22 tháng 5 năm 2024 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6009/UBND-KTNS ngày 27 tháng 5 năm 2024, Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến đóng góp của các ngành và địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.

QD 27.2024.pdf


Ngô Nguyễn Lệ Hằng

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​