• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2018

Hàng năm các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, các cấp chủ quản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc báo cáo như sau:

 

          1. Tất cả đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo số liệu năm 2018 vào bảng trực tuyến theo địa chỉ: https://bit.ly/2ts4i8z trước ngày 28/02/2018

 

          2. Đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả thực hiện chế độ tự chủ theo Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC. Cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở Tài chính theo Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 113/2007/TT-BTC trước ngày 07/3/2018 (Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC)

 Phụ lục số 05 TT 71_2006_TT-BTC và Phụ lục số 06 TT 113_2007_TT-BTC.docPhụ lục số 05 TT 71_2006_TT-BTC và Phụ lục số 06 TT 113_2007_TT-BTC.doc

           3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả thực hiện chế độ tự chủ theo Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC. Cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở Tài chính theo Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC trước ngày 07/3/2018.

PHU LUC SỐ 01-04 TT90_2017_TT-BTC.docPHU LUC SỐ 01-04 TT90_2017_TT-BTC.doc

          4. Đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả thực hiện chế độ tự chủ theo Phụ lục số 05 Thông tư số 145/2017/TT-BTC. Cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở Tài chính theo Phụ lục số 06 Thông tư số 145/2017/TT-BTC trước ngày 07/3/2018.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan chủ quản, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp thực hiện, gửi báo cáo, đồng gửi dữ liệu điện tử về email: trung.ho.vietnam@gmail.com theo thời hạn nêu trên. Về vướng mắc khi thực hiện báo cáo, đề nghị liên hệ số điện thoại 0251.3847.282 (Phòng Hành chính sự nghiệp)./.

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​