• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thực hiện quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày 6/1/2022, Sở Tài chính có công văn số 52/STC-QLNS công khai kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 như sau:

1. Thực hiện thu ngân sách năm 2021

Về thu ngân sách: Ước thực hiện năm 2021: 62.366.787 triệu đồng, đạt 132% dự toán giao đầu năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:

- Thu nội địa: Ước thực hiện năm 2021: 44.766.787 triệu đồng, đạt 132% dự toán giao đầu năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.

- Thu xuất nhập khẩu: Ước thực hiện năm 2021: 17.600.000 triệu đồng, đạt 133% dự toán giao đầu năm và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020.

2. Chi cân đối ngân sách địa phương:

Chi ngân sách địa phương: Ước thực hiện năm 2021: 22.733.675 triệu đồng, bằng 97% dự toán giao đầu năm, tăng 04% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 8.159.580 triệu đồng, bằng 90% dự toán giao đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: 13.861.167 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao đầu năm và tăng 04% so với dự toán cùng kỳ.

Về cơ bản chi ngân sách địa phương năm 2021 vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chi về chính sách chế độ cho các đối tượng chính sách và người lao động. Trong quá trình điều hành ngân sách vẫn còn một số sự nghiệp chi có tỷ lệ đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cũng gặp khó khăn và không thể triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, trong việc thực hiện dự toán chi thường xuyên thì dự toán chi cho các đơn vị cũng phải chủ động thực hiện tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định; và đồng thời tiếp tục cắt giảm, tiết kiệm các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính để thực hiện cho phòng chống dịch bệnh Covid-19,…

       52 STC CONG_KHAI_THUC_HIEN_DU_TOAN_NGAN_SACH_NAM_2021.pdf52 STC CONG_KHAI_THUC_HIEN_DU_TOAN_NGAN_SACH_NAM_2021.pdfTH-2021-N-B59-TT343-75.pdfTH-2021-N-B59-TT343-75.pdf

TH-2021-N-B60-TT343-75.pdfTH-2021-N-B60-TT343-75.pdf

TH-2021-N-B61-TT343-75.pdf

 

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​