• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Một số nội dung khi xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị khối tỉnh

​             Ngày 31/08/2022, Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 5265/STC-TCHCSN về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị khối tỉnh và Văn bản số 5028/STC-QLNS ngày 24/08/2022 của Sở Tài chính về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và Kế hoạch tài chính –  ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, theo đó:

          - Về cơ sở lập dự toán chi các nhiệm vụ không thường xuyên:

          Đơn vị có văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 42 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, quy định “Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định”. Do đó, đề nghị.

          Đối với các chương trình, đề án hết thời gian thực hiện nhưng chưa hoàn thành hoặc không kịp thực hiện, cần chuyển sang năm 2023, đề nghị Đơn vị có văn bản trình cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện theo quy định.

          Đơn vị sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương

         - Đối chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể xây dựng trên cơ sở: Số biên chế thực có mặt đến thời điểm 01 tháng 9 năm 2022. 

        + Xác định quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản  đóng  góp  theo  chế  độ  quy  định  theo  mức  lương  cơ  sở  1.490.000 đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm: (i) Quỹ tiền lương của số biên chế có mặt tính đến thời điểm 01 tháng 9 năm 2022 (trong phạm vi biên chế năm 2022), được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ.

       + Xác định kinh phí hoạt động (kinh phí tự chủ): Số biên chế được cấp có thẩm quyền giao nhân với định mức phân bổ ngân sách theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

          - Về biểu mẫu: thực hiện báo cáo theo Phụ lục 01, 02, 03 (kèm theo Văn bản số 5265/STC-TCHCSN của Sở Tài chính)
                                                                                                                                                                                                                                                Đức Thuận

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​