• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Chương trình phối hợp công tác số 1122/SNV-CĐVC về việc thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025.

Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình tổng thể) ban hành kèm theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/6/2021 của Chính phủ; Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn viên chức Việt Nam giai đoạn 2021 – ​2025; Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Ngày 26/8/2022, Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai đã ký kết chương trình phối hợp công tác số 1122/SNV-CĐVC về việc thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về cải cách hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2030 của Chính phủ; trong giai đoạn 2022 – 2025, Chương trình phối hợp công tác tập trung thực hiện 05 nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, các tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau: 

- Tuyên truyền về tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. 

- Tuyên truyền về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. 

- Tuyên truyền về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện tốt phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

4. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. 

5. Tổ chức các hội thi, cuộc thi, toạ đàm với các nội dung phong phú, thiết thực, đổi mới sáng tạo, gắn với tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong từng năm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong khối Công đoàn viên chức tỉnh, góp phần lan toả đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh; tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính. 

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​