• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Triển khai Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

​                    Ngày 11/10/2021, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thông tư quy định các nội dung liên quan đến chứng từ kế toán, sổ kế toán, việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

- Đối tượng áp dụng: các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế. Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.

- Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Thay thế cho Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hộ kinh doanh.

Việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính nêu trên, quy định của pháp luật về thuế, Luật Kế toán, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ và các văn bản liên quan hiện hành.

132315175thong-tu-so-88_2021_tt-btc.doc132315175thong-tu-so-88_2021_tt-btc.doc

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​