• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2021

​      Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Thực hiện quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày 5/7/2021, Sở Tài chính có công văn số 4398/STC-QLNS công khai kết quả thực hiện Quý II/2021 như sau:

1. Thực hiện thu ngân sách quý II/2021

Về thu ngân sách: Thực hiện đến quý II/2021: 38.755 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán và tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó:

Thu nội địa: Thực hiện đến quý II/2021: 28.543 tỷ đồng, đạt 84% so với dự toán và tăng 49% so với cùng kỳ.

Thu xuất nhập khẩu: Thực hiện đến quý II/2021: 10.211 tỷ đồng, đạt 77% so với dự toán và tăng 51% so với cùng kỳ.

2. Chi cân đối ngân sách địa phương:

 Chi ngân sách địa phương: Thực hiện quý II/2021: 7.290 tỷ đồng, đạt 31% so với dự toán và tăng 01% so với cùng kỳ (chưa bao gồm chi chuyển nguồn tạm ứng năm trước chuyển sang). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.909 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán và tăng 33% so với cùng kỳ (chưa bao gồm chi chuyển nguồn tạm ứng năm trước chuyển sang).

- Chi thường xuyên: 5.379,5 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán và bằng 93% so với cùng kỳ.

Chi thường xuyên trong những tháng đầu năm 2021 về cơ bản đã đáp ứng đủ và kịp thời kinh phí cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo kinh phí thực hiện chi lương, chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chi hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2021 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí ngân sách, chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, định mức mà tỉnh đã ban hành.

Nhìn chung chi ngân sách địa phương trong những tháng đầu năm các cấp ngân sách vẫn đảm bảo cân đối được nguồn tồn quỹ trong việc điều hành và quản lý ngân sách.​

4398.CONG_KHAI_TINH_HINH_THUC_HIEN_DU_TOAN_06_THANG_2021.pdfCONG_KHAI_DU_TOAN_06_THANG_2021

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​