• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý I năm 2022

        ​Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2022;

Căn cứ quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Tài chính công khai kết quả thực hiện Quý I/2022 như sau:

1. Thực hiện thu ngân sách quý I/2022

1.1 Về thu ngân sách: Thực hiện quý I/2022: 19.276 tỷ đồng, đạt 35% so với dự toán, đạt 85% so với cùng kỳ. Trong đó:

a. Thu nội địa: 12.950 tỷ đồng, đạt 33% so với dự toán, đạt 71% so với cùng kỳ.

b. Thu xuất nhập khẩu: 6.326 tỷ đồng, đạt 38% so với dự toán và tăng 41% so cùng kỳ.

2. Chi cân đối ngân sách địa phương:

2.1. Về chi ngân sách địa phương: Thực hiện quý I/2022: 3.705 tỷ đồng, đạt 16% so với dự toán và đạt 91% so với cùng kỳ. Trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển: 517 tỷ đồng, đạt 6% so với dự toán và đạt 83% so với cùng kỳ.

b. Chi thường xuyên: 2.918 tỷ đồng, đạt 22% so với dự toán và tăng 10% so với cùng kỳ.

         Chi thường xuyên trong những tháng đầu năm 2022 về cơ bản đã đáp ứng đủ và kịp thời kinh phí cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo kinh phí thực hiện chi lương, chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chi hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2022 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách, chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, định mức mà tỉnh đã ban hành.

Nhìn chung chi ngân sách địa phương quý I/2022 các cấp ngân sách vẫn đảm bảo cân đối được nguồn tồn quỹ trong việc điều hành và quản lý ngân sách.

1856 STC CONG_KHAI.pdf1856 STC CONG_KHAI.pdf

TH-2022-Q1-B59-TT343-75 BAN KY.pdfTH-2022-Q1-B59-TT343-75 BAN KY.pdf

TH-2022-Q1-B60-TT343-75 BAN KY.pdfTH-2022-Q1-B60-TT343-75 BAN KY.pdf

TH-2022-Q1-B61-TT343-75 BAN KY.pdfTH-2022-Q1-B61-TT343-75 BAN KY.pdf
Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​