• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THU CHI NGÂN SÁCH ĐẾN NGÀY 31/7/2022

 - Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến ngày 31/7/2022 là: 41.029 tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Gồm:

+ Thu nội địa: 26.592 tỷ đồng, đạt 69% dự toán. Trong đó: thu tiền sử dụng đất: 3.474 tỷ đồng, đạt 139% dự toán; Thu xổ số kiến thiết: 989 tỷ đồng, đạt 62% dự toán

+ Thu xuất nhập khẩu: 14.437 tỷ đồng, đạt 87% dự toán.

- Thực hiện chi cân đối ngân sách địa phương tính đến ngày 31/7/2022 là: 10.179 tỷ đồng, đạt 45% dự toán đầu năm và đạt 41% dự toán điều chỉnh. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối của ngân sách tỉnh là: 3.292 tỷ đồng, đạt 39% dự toán giao đầu năm và đạt 36% dự toán điều chỉnh.

+ Chi thường xuyên là: 6.887 tỷ đồng, đạt 51% dự toán giao đầu năm và đạt 48% dự toán điều chỉnh.

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​